1 Martie 2019- trimiterea lucrării în forma finală