Temele generale ale Conferinţei Artă şi Educaţie

              sunt următoarele, dar nu se limitează doar la acestea:

             ● Educaţie creativă                                 ● Învăţarea colaborativă

             ● Metode interdisciplinare în educaţie       ● Medii virtuale educaţionale

             ● Modele şi aplicaţii noi de învăţare           ● Învăţare pe tot parcursul vieţii

             ● Probleme pedagogice şi psihologice       ● Platforme şi instrumente de creaţie

             ● Muzicoterapie                                       ● Aplicaţii multimedia

             ● Reţele/grile pentru învăţare

             Tipuri de sesiuni:

             ● Sesiuni de comunicare (articole revizuite) ● Tutoriale

             ● Demonstraţii interactive                           ● Discuţii de tip keynote

             ● Masă rotundă

             Alte oportunităţi de participare

           Pot fi propuse workshop-uri tematice / tutoriale, demonstraţii interactive, precum şi expoziţii.

           Organizatorii altor evenimente interesaţi de propunerea unor astfel de teme sunt încurajaţi să    

           contacteze Comitetul director al Conferinţei Artă şi Educaţie.

           Conferinţa Artă şi Educaţie- Muzică şi Mişcare va fi susţinută bilingv, română şi engleză.

           Proceedings

           Lucrările prezentate în cadrul Conferinţei vor fi publicate pe CD în colaborare cu Editura

           MediaMusica (număr propriu ISBN). Instrucțiunile de redactare vor fi disponibile din timp.