MIERCURI, 15 Aprilie 2020

  • 10.00-12.00
  • SIMPOZION COGNIŢIE MUZICALĂ

Sesiune online

*Armonia - cadru conceptual în muzică- terapie și hipnoză Ericksoniană

     Lect.univ.dr. Cecilia Curis, Universitatea Dunărea de Jos, Galați

*Tehnica de dans a lui Lester Horton - cogniție și muzicalitate în educația dansului

     Drd. Ruxandra-Mihaela Enache, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, DCASM

*Muzica și dezvoltarea inteligenței emoționale în procesul coregrafic

     Drd. Luminița Toader, Anca Toader, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, DCASM, Cluj-Napoca

*Aspecte cognitiv-afective ȋn procesul creaţiei coregrafice

     Cda Horațiu Cherecheș, Universitatea Ovidius Constanța, Facultatea de Arte

*Educația muzicală și dezvoltarea creativității în context interdisciplinar

     Prof.grad 1 Ana Geamănă, Școala Gimnazială Ioan Opriș Turda, 

     Lect.univ.dr. Diana-Elena Sârb, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, Cluj-Napoca

*Aspecte ale cogniției muzicale la elevii de liceu. Calitatea receptării muzicii în funcție de pregătirea muzicală diferită

     Prof.grad 1 Makkai Zoltán, Liceul de Arte Plugor Sándor, Sfântu Gheorghe  

*Muzica și abilitățile cognitive ale elevilor din ciclul primar

     Lect.univ.dr. Loredana Munteanu, Universitatea Oradea

*Educația muzicală - necesitate sau divertisment?

     Iulia Roman, Universitatea Aurel Vlaicu Arad, Ion Alexandru Ardereanu, Universitatea de Vest Timișoara

*Starea de bine a elevilor în contextul procesului de evaluare la orele de muzică din școala primară

     Cda Anca Georgiana Simion, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

*Folosirea strategiilor din învățământul primar la universitate: o experiență a viitorilor profesori pregătiți la Universitatea din Valencia

     Prof. Rafael Fernandez, Universitatea din Valencia, Spania

Moderator: Lect.univ.dr. Diana-Elena Sârb, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, Cluj-Napoca

 

  • 12.00-14.00
  • WORKSHOP SOLUŢII ONLINE PENTRU DOMENIUL MUZICAL

Ulla Levens, LfbA Carl von Ossietzky Universitaet Oldenburg, Germany

Alison Daubney, PhD Senior Teaching Fellow University of Sussex, UK,

Rafael Fernandez, Lect. PhD Universitat de València, Spain,

Mats Liljedahl, Research Manager Karlstads Universitet, Sweden,

 Moderator: Lect.univ.dr. Anda Ion, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, Cluj-Napoca

 

  • 15.00-17.00
  • SIMPOZION TEHNOLOGII INFORMATICE ŞI DE COMUNICAŢIE ÎN DOMENIUL MUZICAL

Sesiune online

*Gânduri despre muzică în epoca “reproducerii mecanice”

     Conf.univ.dr. Fodor Attila, Universitatea Emanuel Oradea

*Autoeducația muzicală- provocare sau certitudine?

     Prof.univ.dr. Veronica Laura Demenescu, Universitatea Aurel Vlaicu Arad, 

     Lect.univ.dr. Ionuț Arderean, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru,

     Cosmina Stitzl, Universitatea Durham, Anglia

*Geometria ecoului-proiect de coregrafie digitală

     Conf.univ.dr. Nicoleta Demian, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima

*Antreprenoriatul muzical și cyberspațiul

     Conf.univ.dr. Oana Bălan-Budoiu, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima

*O coborâre în Maelström: Tărâmul Făgăduinței A.I.

     Lect.univ.dr. Mihai Popean, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru

*Suportul creativității în muzica și sound designul unui spectacol de teatru muzical

     Conf.univ.dr. Eugen Dan Drăgoi, Facultatea de Artă a Universității Dunărea de Jos din Galați

*Experiențe în  evaluarea sistemului de învățământ la distanță din cadrul disciplinei teorie-solfegiu-dictat

     Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuț, Conf.univ.dr. Lucian Ghișa, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima 

Audiția muzicală sau muzicograma, metode de educare muzicală a auzului

    Drd. Alexandra HomoneAcademia Națională de Muzică Gheorghe Dima

*Considerații asupra încheierii contractului electronic de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală

     Dr. Alin-Corneliu Văcean, Universitatea Aurel Vlaicu, Arad

Moderator: Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuț, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima 

 

  • 16.00-18.00
  • WORKSHOP STUDENŢESC
  • ATELIER DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL PENTRU STUDENŢI-APLICAŢII ONLINE PENTRU DOMENIUL MUZICAL

“Într-o şcoală adevărată nu se ştie cine dă şi cine primeşte” - Constantin Noica.

Barsan Naomi, 3 CMD – Nomadplay

Budea Daria, 3 CMD – Zoom

Popovici Emanuela, 3 CMD – Doozzoo

Rus Simina, 2 MUZ – Classroom

Simionca Paula, 3 CMD – Skype

Todean Remus, 3 CMD – Microsoft Teams

Turturean Evelina, 3 CMD – Big blue button

Moderatori: Conf.univ.dr. Oana Bălan-Budoiu, Drd. Edith Gergely, Academia Naţională de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca

Coordonator tehnic: Conf.univ.dr. Ciprian Gabriel Pop, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima 

Audiția muzicală sau muzicograma, metode de educare muzicală a auzului