ICAE 2023

Conferința națională cu participare internațională ARTĂ ȘI EDUCAȚIE

Educaţia artistică pentru comunitate

TEMATICA GENERALĂ. În zilele noastre, mai mult ca oricând, arta muzicală este conexată cu cercetarea, poartă marca digitalizării prin: tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), platforme, aplicații, baze de date, software. Aceste provocări au determinat abordări didactice și artistice  axate pe  instrumente adecvate, numite generic: e-predare, e-învățare  și așa mai departe.

În acest context, scopul conferinței este de a facilita schimbul de idei și practici, de a prezenta inovații și de a explora diverse domenii de reflecție, fără a se limita  doar la:  

·      Re-gândirea instrumentelor didactice din perspectiva Strategiilor interactive de predare în Educaţia muzicală;

·      Exemple de bune practici în predarea muzicii cu dispozitive electronice;

·      Strategii de rețea între cercetători, profesori, studenți care implică instrumente didactice de predare interactivă în Educaţia muzicală;

·       Metodologii de evaluare a strategiilor interactive de predare prin inteligență artificială;

·      Prezentarea rezultatelor proiectelor sau a proiectelor în curs de desfășurare în care instrumentele didactice sunt aplicate în predarea interactivă cu scop didactic;

·      Dezvoltare profesională și formare profesională prin predarea interactivă;

·       Cercetare electronică și muzică electronică în proiecte multiculturale și interculturale.

Academia Naţională de Muzică "Gheorghe Dima", prin Departamentul de Specialitate cu profil Psihopedagogic (DSPP), Centrul de Cercetare, Formare şi Dezvoltare Profesională (CCFDP), Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă (DIDFR) şi Casa Corpului Didactic Cluj, are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Conferinţa națională cu participare internaţională „EDUCAŢIA ARTISTICĂ PENTRU COMUNITATE”, ediţia XV, Cluj-Napoca, România, în 26-28 aprilie 2023, care îşi propune atingerea unor obiective de cercetare pluridisciplinară în domeniile: științe ale educației, ştiinţe ale comunicării, pshihologie, sociologie, prin intervenţia asupra unor teme de maximă actualitate.

Avantajele principale ale participării la conferință:

-Posibilitatea de a contribui cu lucrări ştiinţifice pe subiecte foarte variate, fiecare temă oferind deschideri generoase spre numeroase subiecte de nişă, care se vor regăsi în mai multe secţiuni.
-Posibilitatea de a publica lucrările, în funcţie de cinci niveluri calitative (TIC în domeniul muzical/ ICT în musical field, revistă indexată ERIH+ și BDI, editură universitară clasificată în categoria B – cu volumul conferinței inclus în biblioteci KVK http://tic.edituramediamusica.ro/ și în jurnalul de cercetare Cogniție Muzicală indexat BDI,  http://cognitiemuzicala.edituramediamusica.ro/).

LIMBILE DE COMUNICARE ALE CONFERINŢEI: engleza şi româna.

ADRESABILITATE: cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, cercetători, bibliotecari, documentarişti, profesionişti şi studenţi în domenii care se subsumează temelor generale ale conferinţei.

TERMEN LIMITĂ DE ÎNSCRIERE: 30 martie 2023

Locaţie: on-line/ on-site Academia Naţională de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-Napoca, str. I.C.Brătianu, nr. 25